Vrijmetselarij  Arnhem   -  Velp                         

VRIJMETSELARIJ, wat is dat eigenlijk


Zoals vele mensen stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: wat is mijn plaats en taak in deze wereld, waarom ben ik hier?
Vrijmetselaren zoeken individueel, maar beseffen dat zij slechts een schakel zijn in de keten van alle mensen.

lichtsymboliek 

Bekijk de film van de Vrijmetselaars uit Baarn 

 

 

 

 

Vrijmetselarij inspireert iedere ‘schakel’ door het ondergaan en meebeleven van rituelen. Door het zich eigenmaken van de symboliek van de inwijdingen tot leerling, gezel en meester, hopen vrijmetselaren ‘hun’ antwoorden te vinden.
mens als middelpunt
De symboliek is ontleend aan de kathedralenbouw en het toen geldende leerstelsel van leerling, gezel en meester.

In de leerling-graad tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Hij toetst in de tweede of gezellengraad zijn relatie tot zijn medemens en in de derde of meestergraad probeert hij zijn houding te bepalen t.o.v. het onnoembare: die, of datgene wat vrijmetselaren symbolisch aanduiden met "Opperbouwmeester des Heelals".

Vrijmetselaren willen bouwen aan een onzichtbare Tempel (waartoe de bouw van de tempel van koning Salomo in Jeruzalem ten zinnebeeld strekt), waarvan zijzelf de "levende bouwstenen" zijn. Dat kan alleen als de "ruwe steen" welke zij zijn, bewerkt wordt tot een "kubieke steen", die dan kan passen in dat bouwwerk.

Vrijmetselaren komen bijeen in verenigingen, ‘loges’ genaamd. Deze loges trachten een middelpunt te zijn voor mensen met verschillende meningen. Binnen de loges spelen sociale of maatschappelijke hiërarchie geen rol. De loge is in onze hectische samenleving tevens een door "broederschap", sociale geborgenheid en vertrouwelijkheid, gekenmerkt rustpunt.

Tijdens avonden waarop een lezing met aansluitende gedachtewisseling met medebroeders gehouden wordt, kan dit zich verdiepen: evenals de beleving tijdens de inwijdingen kan een gedachtewisseling bijdragen aan het bewerken van de "ruwe steen" om een bruikbare bouwsteen voor een betere samenleving te worden.

De vrijmetselaar probeert zelf aldus te komen tot een betere levenshouding.
Zijn levensovertuiging wordt door al zijn medebroeders gerespecteerd.
 

Vrijmetselarij in beelden 

Vrijmetselaren zijn vrije denkers, uitgaande van een ‘hoog beginsel’.
Die levenshouding valt tevens op te maken uit de Beginselverklaring van de Orde der Vrijmetselaren:


Artikel 1 van de Ordegrondwet.

Vrijmetselarij is dus een puur mannenlijke aangelegenheid. Dat is niet alleen historisch zo gegroeid. Het is ook prettig om eens per week onder mannen te zijn.
Voor vrouwen is er in Nederland de Orde van Weefsters "Vita Feminea Textura" en er bestaat ook een gemengde vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’. Voor ieder wat wils dus. Meer info kunt u vinden op maconnieke websites.


Wat vooraf ging.
 
In de Middeleeuwen bestond een "operatieve" Vrijmetselarij. Dit waren bouwloges bij kerkelijke, burgerlijke en militaire bouwobjecten.  


Enkele jaartallen


Speculatieve Vrijmetselarij vanaf 18de eeuw
1717 - Vier van de elf loges in Londen en Westminster verenigen zich tot een Grootloge en kiezen een Grootmeester. Dit gebeurde op St. Jan (24 juni: dag van Johannes de Doper) in een herberg in Londen.


Uitgebreide informatie over de traditionele en reguliere vrijmetselarij 

Tijdschrift "Vrijmetselarij"   

Links

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden  http://www.vrijmetselarij.nl/

Orde van Weefsters "Vita Feminea Textura": www.ordevanweefsters.nl/


Boeken

Over Vrijmetselarij zijn talloze interessante boeken verschenen, te lenen in bibliotheken of te koop in (online) boekhandels.Fama maçonnieke uitgeverij, 
Deze uitgeverij is er voor iedereen die kennis wil nemen van het gedachtengoed van de vrijmetselarij. U kunt online boeken bekijken en bestellen op hun website (bestel on-line).

Reguliere Grootloge van Belgie
United Grand Lodge of England
Grand Lodge of Scotland
Grand Lodge of Ireland
Vereinigte Grosslogen von Deutschland
Grande Loge Nationale de France
Ancient Landmarks Lodge No. 319 F&AM In
Lodge of the Ancient Landmarks #441
Rituals - Seven Doors to Freemasonry

Dr. Anton van de Sande - Vrijmetselarij in de Lage Landen -
    Een mysterieuze broederschap zonder geheimen.
Walburg Pers, Zutphen 1995.
Tim Wallace-Murphy - De Vrijmetselaars -
    Hun geschiedenis en mystieke verbanden
. (vert. uit het Engels) Librero 2010.
Gilles W.B. Borrie - Het leven als een te voltooien bouwwerk -
    Vijf portretten van vrijmetselaren.
Walburg Pers, Zutphen 2000.
Bert Kruyne - Vrijmetselarij, wat is dat?  Een antwoord op negenennegentig vragen.
Fama Maçonnieke Uitgeverij, Purmerend 2006.

 

Copyright © 2012 vrijmetselaarsloge De Oude Landmerken Arnhem Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid  Privacyverklaring Loge DOL