Wij hanteren een vaste procedure. U weet nl. vooraf niet wat een inwijding met u doet.
Wij proberen in te schatten of het bij u past, hoe lastig dat ook is. 

En wij kijken of u een open geest heeft en daarmee de loge iets te bieden heeft.
En of u bij onze loge past zodat wij u iets kunnen bieden. 

Dit betekent niet dat alle vrijmetselaren op elkaar lijken. Onze loge is zowel qua leeftijd als qua achtergrond van de leden, heel divers. Wat voor ons telt is dat u een niet-vastgeroeste mening heeft gevormd en blijft ontdekken wat Waarheid voor u is.
Dat u gevoel voor rituelen heeft en de beginselverklaring onderschrijft.  
Na uw aanvraag (gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier) maakt u eerst kennis met twee meester-vrijmetselaren.
Daarna met de Voorzitter van de loge en tenslotte met een ‘commissie van onderzoek’, een paar leden die met u spreken en daarvan aan de andere leden verslag uitbrengt.

Wij raden u aan ook over vrijmetselarij te lezen. Er zijn vele boeken beschikbaar.

Voor meer informatie

Procedure.
Om lid te kunnen worden
hanteren alle loges in Nederland dezelfde procedure.
Het is een grondige procedure omdat wij teleurstelling en verkeerde verwachtingen willen voorkomen:

  • Aanmelding middels een ingevuld aanmeldingsformulier, vragenlijst en levensbeschrijving

  • Gesprek met en schriftelijke aanbeveling door twee meester vrijmetselaren

  • Bekendmaking in alle loges van uw voornemen om lid te worden

  • Gesprek met en schriftelijke aanbeveling door de voorzittend meester van de loge

  • Gesprek met en schriftelijke aanbeveling door een commissie van onderzoek (3-5 meester vrijmetselaren)

  • Verslaggeving van de bevindingen van de commissie en stemming door de leden van de loge

  • Goedkeuring door de Orde der vrijmetselaren

  • Inwijding

Ballotage?
Voor de vrijmetselarij hoeft men niet ‘gevraagd’ te worden. Men geeft zichzelf op als kandidaat-lid, bij de voorlichter of via een andere vrijmetselaar.