De voornaamste elementen van de Landmerken zijn:

  • Een Grootloge moet een reguliere* oorsprong hebben, d.w.z. gesticht zijn door een erkende Grootloge of door ten minste drie regelmatig geconstitueerde loges
  • Kandidaten voor de Orde kunnen slechts zijn "vrije mannen van goede naam"**
  • Er wordt gewerkt in de drie graden van Leerling-, Gezel- en Meester-vrijmetselaar, overeenkomstig de traditionele gebruiken.
  • Het hoogste gezag in de Orde moet zijn een Grootloge***, en niet enig ander college of opperraad.
  • De arbeid wordt verricht ter ere van de Opperbouwmeester des Heelals.
  • In de loge zijn aanwezig de ‘drie Grote Lichten’****, waarop de beloften worden afgelegd.
  • Twistgesprekken over politiek of godsdienst zijn volstrekt verboden in de loge.
     

Deze Landmerken vinden we in een iets andere vorm terug in de beginselverklaring van de "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden".

         Regulier of regelmatig betekent niets anders dan: "werkend volgens de regels", dus voldoende aan de Landmerken.
 
   
**   Vrijmetselarij is (naar traditie en persoonlijke keuze) exclusief mannelijk.
Voor wij nu worden beschuldigd van sexisme willen we nadrukkelijk vaststellen dat wij de vrouw niet gelijk, maar wel gelijkwaardig achten aan de man.
Er is een orde, die uitsluitend vrouwen toelaat en werkt met een typisch vrouwelijke symboliek: "De Orde van Weefsters", Vita Feminea Textura, hetgeen betekent: "Het leven van de vrouw is als een weefsel" .
Deze orde is dus niet maçonniek. Met haar onderhouden wij vriendschappelijke betrekkingen.
Er zijn ook andere zich vrijmetselarij noemende organisaties, welke zich echter in vele opzichten niet aan de Landmerken houden en daarom niet als zodanig worden erkend en dus niet "regulier" zijn.
Sommige van deze verenigingen gebruiken ons logegebouw voor hun bijeenkomsten.


   
***   In Nederland heet de Grootloge het "Grootoosten", dat is de vergadering van de vertegenwoordigers van alle loges aangesloten bij "De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden".

    **** De drie grote lichten zijn: het Boek van de Heilige Wet, de Winkelhaak en de Passer.
Het Boek van de Heilige Wet is in Nederland in het algemeen de Bijbel, tenzij een man die een niet-Christelijk geloof praktiseert wordt ingewijd.
Dan ligt in de loge bijvoorbeeld de Koran of de Thora.